Toyota_Yaris_ไฟABSโชว์หน้าปัทม์_หมายถึงประสิทธิภาพให้การเบรคลดลง ความปลอดภัยในการใช้งานลดลง

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแล บำรุงรักษา Toyota_Yarisคันนี้ไฟABSโชว์เกิดจาก เซนเซอร์ ABSเสีย ควรดูแลระบบเบรค ทำความสะอาดเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบเบรคทั้ง4ล้อทุกๆ1ปีหรือ2หมื่นกิโลเมตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคทุกๆ 2ปี หรือ4หมื่นกิโลเมตร ธนดลออโต้เซอร์วิส ซ่อมจบ หมดทุกปัญหา

ติดต่อสอบถาม