Admin Mastercar

19/09/2021

Admin Mastercar

19/09/2021

Admin Mastercar

19/09/2021

Admin Mastercar

06/08/2021

Vios_เครื่องยนต์สั่น สะดุด เร่งไม่ขึ้น วิ่งอืด กินเชื้อเพลิง

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก หัวฉีดเบนซิน&กรอง สกปรกอุดตัน ทำให้เครื่องยนต์ ทำงานไม่สมบูรณ์ ควรดูแลบำรุงรักษาระบบหัวฉีดด้วยการล้างหัวฉีดเบนซิน พร้อมเปลี่ยนกรองหัวฉีดเบนซินทุกๆ 5หมื่นกิโลเมตร ธนดลออโต้เซอร์วิส ซ่อมจบ หมดทุกปัญหา

Admin Mastercar

06/08/2021

Altis_เครื่องยนต์สั่น วิ่งอืด เร่งไม่ขึ้น กินเชื้อเพลิง

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก หัวฉีดเบนซินและกรองสกปรกอุดตัน ทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการดังกล่าว ควรดูแลบำรุงรักษาระบบหัวฉีดด้วยการล้างหัวฉีดเบนซิน พร้อมเปลี่ยนกรองหัวฉีดเบนซินทุกๆ 5หมื่นกิโลเมตร ธนดลออโต้เซอร์วิส ซ่อมจบ หมดทุกปัญหา

Admin Mastercar

06/08/2021

Toyota_Yaris_ไฟABSโชว์หน้าปัทม์_หมายถึงประสิทธิภาพให้การเบรคลดลง ความปลอดภัยในการใช้งานลดลง

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแล บำรุงรักษา Toyota_Yarisคันนี้ไฟABSโชว์เกิดจาก เซนเซอร์ ABSเสีย ควรดูแลระบบเบรค ทำความสะอาดเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบเบรคทั้ง4ล้อทุกๆ1ปีหรือ2หมื่นกิโลเมตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคทุกๆ 2ปี หรือ4หมื่นกิโลเมตร ธนดลออโต้เซอร์วิส ซ่อมจบ หมดทุกปัญหา

Admin Mastercar

06/08/2021

Toyota_Vios_เครื่องยนต์สั่นสะดุด ขณะใช้งานเบนซินและLPG สาเหตุส่วนหนึ่ง เกิดจากวาวล์ยัน วาวล์ห่าง รถยนต์ที่ใช้งานหลายคันไม่เคยตรวจเช็ค และ ปรับตั้งวาวล์มาก่อน เพราะไม่ทราบว่าต้องตรวจเช็ควาวล์ หรือตั้งวาวล์จึงเป็นเหตุให้วาวล์ยัน วาวล์ห่าง ทำให้เกิดอาการวิ่งไม่ออกอืด เครื่องดัง รอบไม่นิ่ง เครื่องสั่นสะดุดกระตุก,เบาดับ เป็นทั้งแก๊ส และ น้ำมัน อย่าลืมนำรถที่คุณรัก เข้ารับบริการตรวจเช็ค ปรับตั้งวาวล์ ทุกๆ 4หมื่นกิโลเมตร ธนดลออโต้เซอร์วิส ซ่อมจบ หมดทุกปัญหา

Admin Mastercar

06/08/2021

Admin Mastercar

06/08/2021

Toyota_Avanza_เครื่องยนต์สั่นสะดุด ขณะใช้งานเบนซินและแก๊ส LPG สาเหตุส่วนหนึ่ง เกิดจากวาวล์ยัน วาวล์ห่าง รถยนต์ที่ใช้งานหลายคันไม่เคยตรวจเช็ค และ ปรับตั้งวาวล์มาก่อน เพราะไม่ทราบว่าต้องตรวจเช็ควาวล์ หรือตั้งวาวล์จึงเป็นเหตุให้วาวล์ยัน วาวล์ห่าง ทำให้เกิดอาการวิ่งไม่ออกอืด เครื่องดัง รอบไม่นิ่ง เครื่องสั่นสะดุดกระตุก,เบาดับ เป็นทั้งแก๊ส และ น้ำมัน อย่าลืมนำรถที่คุณรัก เข้ารับบริการตรวจเช็ค ปรับตั้งวาวล์ ทุกๆ 4หมื่นกิโลเมตร ธนดลออโต้เซอร์วิส ซ่อมจบ หมดทุกปัญหา

Admin Mastercar

06/08/2021
1 2 7
ติดต่อสอบถาม