Altis_เครื่องยนต์สั่น วิ่งอืด เร่งไม่ขึ้น กินเชื้อเพลิง

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก หัวฉีดเบนซินและกรองสกปรกอุดตัน ทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการดังกล่าว ควรดูแลบำรุงรักษาระบบหัวฉีดด้วยการล้างหัวฉีดเบนซิน พร้อมเปลี่ยนกรองหัวฉีดเบนซินทุกๆ 5หมื่นกิโลเมตร ธนดลออโต้เซอร์วิส ซ่อมจบ หมดทุกปัญหา

ติดต่อสอบถาม