เครื่องสั่นเดินไม่เรียบกินเชื้อเพลิง

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากหัวฉีดเบนซินสกปรกอุดตัน สามารถดูแล ซ่อมบำรุงได้ด้วยการล้างหัวฉีดทุกๆ 50000Km.
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม