เกียร์ออโต้เปลี่ยนช้าวิ่งอืดไม่มีแรง

สาเหตุส่วนหนึ่งของอาการดังกล่าว มาจากน้ำมันเกียร์ออโตเมติกสกปรก ขาดการดูแล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติก รถใช้งานในกรุงเทพฯ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกทุกๆ 1ปี หรือ20,000km. รถใช้งานต่างจังหวัด ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ออโตเมติกทุกๆ 2ปี หรือ40,000km ดูแลรถ ดูแลเกียร์ ใจไม่เพลีย เกียร์ไม่พัง
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม