เกียร์ออโต้อืดไม่มีแรงเปลี่ยนช้า

สาเหตุของอาการดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจาก น้ำมันเกียร์ออโต้สกปรก ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้เป็นเวลานาน รถใช้งานในกรุงเทพฯ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทุกๆ 1ปี หรือ20,000km.รถใช้งานต่างจังหวัด ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทุกๆ 2ปี หรือ40,000km ก่อนเกียร์พังเสียเงินซ่อมแพง อย่าลืมนำรถที่คุณรักดูแลระบบเกียร์ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กันนะครับ.
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม