เกียร์ออโต้วิ่งอืดเกียร์เปลี่ยนช้า

ส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำมันเกียร์ออโต้สกปรก ไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายตามระยะ รถใช้งานในกรุงเทพฯ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทุกๆ 1ปี หรือ 20,000km. รถใช้งานต่างจังหวัด ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ออโต้ทุกๆ 2ปี หรือ40,000km. ดูแลรถ ลดค่าใช้จ่าย
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม