#เกียร์กระตุก

รถยนต์ที่ใช้งานในระบบเกียร์ออโตเมติกทั้งในรูปแบบA/T และ CVT เมื่อพบอาการเกียร์กระตุก ตรวจเช็คเบื้องต้น ดังนี้
1.ระดับน้ำมันเกียร์ขาดหรือไม่
2.น้ำมันเกียร์สกปรกหรือไม่
ถ้าพบว่าน้ำมันเกียร์ขาดตรวจเติมให้ได้ระดับ ถ้าพบว่าน้ำมันเกียร์สกปรก ควรเปลี่ยนให้สะอาดจะช่วยแก้อาการเกียร์กระตุก หรือ ช่วยลดอาการเกียร์กระตุก😊
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม