หัวใจสำคัญในการดูแลระบบเกียร์ออโตเมติกคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

รถใช้งานในเมืองที่มีการจราจรติดขัดควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกทุกๆ1ปีหรือ20,000km รถใช้งานต่างจังหวัดการจราจรไม่ติดขัดควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกทุกๆ2ปีหรือ40,000km.ดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพลียเกียร์ไม่พัง
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม