#หัวใจสำคัญของการดูแลรถยนต์คือการเปลี่ยนถ่ายของเหลว

#เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลหรือ1ปีครั้ง
#เปลี่ยนของเหลวส่วนอื่นๆทุกๆ2ปีหรือสี่หมื่นโลยืดอายุรถลดค่าใช้จ่าย
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม