#สาเหตุเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ

วิ่งไม่ออกอืด เครื่องสั่นรอบไม่นิ่ง เครื่องสะดุดกระตุก เบาดับ ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ แรงตกวิ่งอืด กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากผิดปกติ นั่นก็หมายความว่า รถของท่านอาจกำลัง ประสบปัญหา วาวล์ห่าง,วาวล์ยัน,วาวล์รั่ว,กำลังอัดต่ำ,รถใช้งานในระบบเบนซิน และ ระบบแก๊สLPG/NGVหรือCNG ควรนำรถ ของท่าน เข้ารับบริการตรวจเช็ค และ ปรับตั้งวาวล์ ทุกๆ 40,000 km. เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากกว่าการเปิดฝาสูบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการตรวจเช็ค และ ปรับตั้งวาวล์ธรรมดา
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม