รถใช้งานต่างจังหวัดการจราจรไม่ติดขัดควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกทุกๆ 2ปี หรือ40,000km.

หัวใจสำคัญในการดูแลระบบเกียร์ออโตเมติกคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ รถใช้งานในเมืองที่มีการจราจรติดขัดควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโตเมติกทุกๆ 1ปีหรือ20,000km รถใช้งานต่างจังหวัดการจราจรไม่ติดขัดควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
ออโตเมติกทุกๆ 2ปี หรือ40,000km.
ดูแลรถรถดูแลเกียร์ใจไม่เพลียเกียร์ไม่พัง
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม