#มีเสียงดังเวลาเลี้ยวดังก๊อกๆๆๆ!!!!! #ขณะยูเทินกลับรถมีเสียงดังก๊อกๆที่พวงมาลัย!!!!!

รถของท่านกำลัง ประสบปัญหา จารบีเพลาขับแห้ง เสื่อมสภาพ กลายเป็นน้ำ ยางหุ้มเพลาขับขาด จากอายุการใช้งาน,เป็นเหตุให้เวลาเลี้ยวกลับรถ เลี้ยวสุดพวงมาลัย จะมีเสียงดังก๊อกๆ ขณะเลี้ยวทั้งซ้าย และ ขวาโปรดนำรถ ของท่าน เข้ารับบริการตรวจเช็ค สภาพยางหุ้มเพลา และ จารบีเพลาขับทุกๆ 2ปีหรือ40,000km.
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเพลาขับ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ถ้าปล่อยให้เสีย ต้องเปลี่ยนเพลาขับทั้งตัว ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการเปลี่ยนยางหุ้มเพลา หรือ จารบีเพลาธรรมดา
#ช่างดลมาสเตอร์คาร์

ติดต่อสอบถาม