#ค่าวิชาชีพช่าง…

คือค่าความรู้+ความชำนาญ+ประสบการณ์+ความรับผิดชอบซึ่งผู้ใช้รถหลายท่านเรียก ค่าวิชาชีพช่างนี้ว่า”ค่าแรง” ในภาพหัวเทียนขาดฝังอยู่ในเครื่อง ผู้ใช้รถซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนเอง ขันแน่นเกินค่ามาตราฐานกำหนด ทำให้หัวเทียนขาด เครื่องยนต์เดินไม่เรียบสำหรับท่านผู้ใช้รถ ที่ต้องการเปลี่ยนหัวเทียนด้วยตนเอง กรุณาอ่านคำแนะนำค่ามาตราฐานในการขันหัวเทียนที่ข้างกล่องหัวเทียนด้วยครับ”ค่าวิชาชีพช่าง”

ติดต่อสอบถาม